Pokud je smlouva uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, může zákazník využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že svého práva chcete využít použijte níže uvedený vzor. Vyplněný jej následně zašlete poštou na adresu provozovny Good Sailors s.r.o., Provaznická 737/12, 405 02 Děčín I, nebo vzor oskenujte a zašlete na emailovou adresu info@mobilnastu.cz.

Vaše jméno a příjmení
Vaše adresa
Váš telefon a e-mail

Good Sailors s.r.o.
Kaštanová 1303/5
405 01 Děčín I
IČO: 25457781
DIČ: CZ25457781

Místo a datum

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,
dne ….. jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.mobilnastul.cz s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží .... Toto zboží jsem převzala dne ….
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .... Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ….., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního doklad